Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry trener?

W dzisiejszych czasach, szkolenie, w którym nie bierze udziału dobry trener z wieloletnim doświadczeniem jest z góry skazane na niepowodzenie. Tak więc jak tego uniknąć? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w dalszej części artykułu.

Przekaz musi być zrozumiały

Oczywistym jest, że każdy trener powinien mieć przede wszystkim ogromną wiedzę, aby mógł sprawnie przeprowadzać szkolenie dla pracowników. Jednak sama wiedza, to nie wszystko. Musi być ona przekazana odbiorcom w sposób ciekawy i jasny, co nieraz dla mało doświadczonego trenera może być wielką sztuką. Dobry trener musi posługiwać się językiem, który będzie doskonale zrozumiały dla wszystkich uczestników. Ponadto, by słuchacze byli aktywni podczas szkolenia zadaje im pytania, ożywia dyskusję. Jednak i do tego należy podchodzić z umiarem. Często dochodzi do sytuacji, w której osoby biorące udział w szkoleniu są nadmiernie aktywne, co trener powinien zauważyć i odpowiednio na to zareagować.

Ciągłe poszerzanie wiedzy to podstawa

Dobry trener, to również taki, który nieustannie poszerza swoją widzę. Dlatego, bardzo ważne jest jego samokształcenie oraz udział w różnorodnych warsztatach, które pozwolą mu rozwinąć się w pracy trenera. Ponadto, powinien on brać udział w kursach specjalistycznych mających na celu poszerzenie wiedzy na konkretny temat w określonej dziedzinie. Tak więc, każdy dobry trener powinien postawić na rozwój, ponieważ tylko w ten sposób będzie on w stanie odnieść sukces swój, jak i swoich podopiecznych.

Współpraca ze swoimi podopiecznymi to klucz do sukcesu

Każdy uczestnik szkolenia inaczej podchodzi do zagadnień poruszanych na szkoleniu. Dlatego, coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której znajdzie się grupa osób zadowolonych, jak i tych, którzy opuszczają sale z uczuciem niezadowolenia.

Na samym początku każdego szkolenia sprzedażowego, ale nie tylko, każdy trener powinien przedstawić oczekiwania oraz cele, których powinien trzymać się podczas warsztatów. Jednak, tutaj najważniejsze jest, by to sam uczestnik zgłosił swoje oczekiwania, do których powinien dostosować się trener podczas spotkania. Dlatego, musi mieć on bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność nie tylko słuchania, ale również obserwowania. W ten sposób będzie w stanie zadbać o prawidłowy przebieg szkolenia, a także o właściwą atmosferę sprzyjającą nauce. Jest to szczególnie ważne przy szkoleniu z umiejętności osobistych, które bez współpracy i zaufania nie może zakończyć się sukcesem. O tego typu szkoleniach piszemy w osobnym artykule: http://www.studioszkolen.pl/2021/05/14/szkolenia-otwarte-umiejetnosci-osobiste/.

Mianem dobrego trenera określamy także osobę, która nie narzuca swojego zdania i usilnie przekonuje do swoich poglądów. Dlatego, jeśli uczestnicy szkolenia nie będą mogli nawiązać wspólnego języka ze swoim prowadzącym, to takie spotkanie jest z góry skazane na porażkę i niepowodzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.