Jak i po co sporządzać księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe sporządza się w celu prawidłowego rozliczenia się z fiskusem. To właśnie one regulują wartości przychodów i rozchodów. Przy ich sporządzaniu należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii, których opis znajduje się w dalszej części artykułu.

Księgi rachunkowe – co to takiego?

Księgi rachunkowe to zbiór wszystkich zapisów księgowych, na które składa się:

  • Dziennik
  • Księga główna
  • Księga pomocnicza
  • Wykaz aktywów i pasywów
  • Zestawienie obrotów i sald księgi głównej

Prowadzenie księgi rachunkowej może być przypisane właścicielowi danej firmy lub powierzone firmie zajmującej się księgowością. Do jej prowadzenia zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne oraz spółki partnerskie. Należy mieć na uwadze, że księgi rachunkowe są wymagane, w sytuacje, w której wyżej wymienione podmioty uzyskały przychody za ubiegły rok wyższe niż 2 miliony euro. Jest to wartość przeliczana na walutę polską przez NBP.

Dziennik jako główny element księgi rachunkowej

Dziennik to kluczowy element księgi rachunkowej, głównie ze względu na to, że znajduje się w nim chronologiczny spis zdarzeń z danego okresu sprawozdawczego. Każdy z zapisów powinien być dokładnie oznaczony i poprzedzony dowodami księgowymi. Należy pamiętać, że w firmie może być prowadzony więcej niż 1 dziennik. W takiej sytuacji, pod koniec okresu sprawozdawczego tworzy się zestawienie z ich obrotów.

Wykaz aktywów i pasywów – po co się go sporządza?

Wykaz aktywów i pasywów określany jako po prostu inwentarz, powinni sporządzać podatnicy, którzy zrezygnowali z uproszczonej księgi rachunkowej na rzecz pełnej księgi. Wykaz aktywów i pasywów jest sporządzany na podstawie Art. 19 ust. 1-2 ustawy o rachunkowości.

Podmioty nie objęte obowiązkiem prowadzenia księgi rachunkowej

Prowadzenie księgi rachunkowej nie obejmuje osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych osób fizycznych, a także spółek partnerskich. Jednak, jest to możliwe jeśli ich przychody netto za sprzedaż towarów lub usług za poprzedni rok obrotowy jest niższy niż 2 miliony euro przeliczane na walutę polską.

Obecnie, do prowadzenia księgi rachunkowej nie są zobowiązani także cudzoziemcy, którzy założyli w Polsce własną działalność gospodarczą. Mówi o tym art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, który jeszcze do 4 września 2014 r nakładał cudzoziemcom obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nowelizacja ustawy, sprawiła, że ten obowiązek został zniesiony.

AXIO – Księgowość Wieliczka – skuteczna pomoc w prowadzeniu rachunkowości!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.